Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Khánh Bình

Tân Uyên - Bình Dương
thcskhanhbinh@tu.sgdbinhduong.edu.vn