Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 06 : 198
Năm 2021 : 1.345
 • Đào Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   trangdtkb@tu.sgdbinhduong.edu.vn
 • Nguyễn Thu Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   cucntkb@tu.sgdbinhduong.edu.vn
 • Phan Ngọc Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Email:
   chaupnkb@tu.sgdbinhduong.edu.vn
 • Ngô Thị Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   quangntkb@tu.sgdbinhduong.edu.vn
 • Võ Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPT Đội
  • Email:
   hangvtkb@tu.sgdbinhduong.edu.vn
Video Clip