Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 06 : 198
Năm 2021 : 1.345
 • Nguyễn Thị Thanh Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Lý - Hóa - Sinh
  • Email:
   loannttkb@tu.sgdbinhduong.edu.vn
 • Trương Ngọc Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   loantnkb@tu.sgdbinhduong.edu.vn
 • Trần Văn Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   thaotvkb@tu.sgdbinhduong.edu.vn
 • Hồ Thanh Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   dunghtkb@tu.sgdbinhduong.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Kim Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Lý - Hóa - Sinh
  • Email:
   thunnkkb@tu.sgdbinhduong.edu.vn
Video Clip