Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 06 : 198
Năm 2021 : 1.345
 • Đỗ Văn Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Toán - Tin
  • Email:
   tamdvkb@tu.sgdbinhduong.edu.vn
 • Trần Thị Lệ Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Thể dục - Nhạc - Họa
  • Email:
   vuittlkb@tu.sgdbinhduong.edu.vn
 • Nguyễn Thành Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Thể dục - Nhạc - Họa
  • Email:
   minhntkb@tu.sgdbinhduong.edu.vn
 • Lê Ngọc Châu Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   mailnckb@tu.sgdbinhduong.edu.vn
 • Đỗ Thanh Nhã
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   nhadtkb@tu.sgdbinhduong.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Anh Văn
  • Email:
   thuyttkb@tu.sgdbinhduong.edu.vn
 • Võ Thị Lan Vi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Sử - Địa -GDCD
  • Email:
   vivtlkb@tu.sgdbinhduong.edu.vn
Video Clip